Adet düzeni

Beyindeki hipofiz bezi ve yumurtalıklardaki uyumlu hormonel etkileşim üreme organı rahim içi zarında periodik değişikliklere sebep olur.

Kadınların % 90' ı  24-35 gün, % 15' i  28 gün aralarla adet görür.

Menstrüel siklusun fazları, foliküler faz, ovulasyon ve luteal faz olarak değerlendirilir. Foliküler faz 7-21 gün arasında değişirken, luteal faz daha sabittir (12-14 gün).

Foliküler faz adet kanamasının ilk gününden ovulasyona (yumurtlama) kadar sürer.

Fertil (döllenmeye uygun zaman) dönem ovulasyondan birkaç gün öncesi ile yumurtlamadan sonraki 48 saate kadardır.

Her adetin birinci günü beynin hipotalamus bölgesinden salgılanan GNRH hormonu yine beynin hipofiz bezinden FSH hormonunun salgılanmasına sebep olur. FSH seçilmiş follükülün büyümesini (dominant folllükel)  ve östrojen hormonu artışını sağlar. Artan E2 hipofiz bezinden LH hormonunun artışı ile 18-20 mm ye ulaşan follükülün içinden dişi gamet hücresinin (döllenmeye hazır yumurta) atılmasını sağlar (ovulasyon). Oosit adı verilen bu yumurta artık kadının tubalarında (tüplerinde) erkek döl hücresi (sperm) ile döllenmek üzere yola çıkar.  Ovulasyon sonrası yumurtalıkta oluşan corpus luteum (sarı cisim) progesteron salgılar. Progesteron hormonu yumurtanın döllenmesi ile birlikte yükselerek, embriyonun yine progesteron etkisiyle kalınlaşan rahimin iç tabakasında (endometrium) yerleşmesine (implantasyon) yardımcı olur. Döllenme olmaz, gebelik oluşmaz ise progesteron hormonu giderek düşer ve kalınlaşan rahim içi zarı kanama ile (adet kanaması) atılır.

Eğer kadın döl hücresi (ovum) erkek döl hücresi (sperm) ile birleşerek döllenme gerçekleşirse, progesteron hızla artarak embriyonal hücre artışını, böylelikle embriyonun rahim içine tutunmasını destekler.  Artık gebelik başlamıştır. Progesteron gebeliğin 10. haftasına kadar artmaya devam eder.