Aşılar

Gebelikte aşılar, hem efektivitesi, hem de gebelikte oluşturabileceği potansiyel komplikasyonları göz önüne alınarak uygulanmalıdır. Aşılama, annenin, fetusun ve yeni doğanın sağlığının korunmasını sağlar. Ayrıca pasif antikorlar sayesinde yeni doğanı ilk altı ay enfeksiyonlardan korur. Gebelikte inaktif (ölü) virüs ya da bakteri veya toksoid kullanılarak yapılan aşılamanın bir riski yoktur. Genellikle 2. üç aylık dönemde aşılama yapılır. Aşılamanın amacı, gebelik esnasında bebeği olası büyüme geriliğinden korumak, anne karnında ölüm ve nörolojik hasar oranını en aza indirgemek, erken doğum eylemini azaltmak, gebelikte ağır seyredebilen bulaşıcı hastalıklardan anne adayını korumak, yeni doğanda enfeksiyonları önlemektir.

Gebelikte canlı aşı uygulaması zararlıdır.

 

Gebelikte Uygulanan Aşılar:

İnfluenza (grip) aşısı; Tetanoz aşısı; Hepatit-B aşısı; kuduz aşısı

Gebelikte rutin uygulamada önerilen aşılar sadece tetanoz, difteri toksoidi (her 10 yılda bir) ve influenzadır.

Hepatit B taşıyıcısı annelerin bebeklerine doğum sonrası hemen hepatit B aşısı ve immunglobulini uygulanmalıdır. Eşi hepatit B taşıyıcısı olan anne adayı da gebelikte mutlak aşılanmalıdır, eğer daha önce aşı uygulaması yoksa. Grip aşıları da gebeliğin 2. ve 3. trimesterinde uygulanabilir.

Tetanoz daha önce uygulanmamış ise gebeliğin 2. ve 3. trimesterinde bir ay ara ile yapılabilir. 3. dozu da ilkinden 6 ay sonra tekrarlanır. Daha önce tetanoz aşısı olmuş gebeler, 10 yılı aşmış ise tek do olarak gebeliğin 2. trimesterinde aşılanırlar.

Kuduz aşısı da şüphe durumunda immunglobulin ile birlikte uygulanmalıdır.

Rahim ağzı kanseri koruma aşısının (HPV) gebelikte uygulanması önerilmemektedir.