Azalmış Overyan Reservi

Azalmış  over rezervi, kadının yumurtalıklarında bulunan foliküllerin (yumurtaların) sayı ve kalitesinin düşük olduğunu gösterir.

Azalmış yumurtalık rezervli kadınlar aynı zamanda YÜT tedavisine kötü yanıt verenlerdir.Dolayısıyla bu kadınların hamile kalma kapasiteleri de düşüktür ve gebelikleri halinde embriyoda anomali (kromozom bozukluğu) ve buna bağlı olarak düşük oranları yüksektir.

 

Over Rezervinin Azalmasında Rol Oynayan Faktörler:

  • İleri yaş
  • Overlere uygulanan cerrahi  müdehale
  • Pelvik adezyonların varlığı
  • Endommetriozis
  • Kemoterapi ve radyoterapi
  • Erken menopoz (prematür ovaryan yetmezlik)
  • Kısırlık tedavisine kötü yanıt
  • Obezite
  • Sigara

 

Over Rezervinin Öngörülmesi:

Ultrasonografik olarak bazal antral folikül sayımı, overdeki herhangi bir patolojik bulgu (kist, endometrisis), endokrin testlerden FSH ve AMH yüksekliği, düşük over volümü (3 cm 3 altında), ince rahim içi zarı (endometrium) düşük over rezervi belirteçleridir.

Over rezervi değerlendirilmesinin amaçlarından birisi de rezervi sınırda kötü olan hastaların fazla zaman kaybetmeden, infertilite tedavileri ve gerekirse tüp bebek ile bir an önce çocuk sahibi olmalarını sağlamaktır.

Over rezervi tükenmiş kadınların gebe kalabilmeleri donasyon (yumurta bağışı) yolu ile mümkündür, ancak bu ülkemizde yasal değildir.