Dış Gebelik

41 günden küçük gebelikte serum beta HCG artışının 48 saatte bir %50'den az artışı yaşamla bağdaşmayan bir gebelik belirtecidir. Ektopik gebelik, uterin kavitenin dışında, en sık olarak tüplerde yerleşen gebeliktir. Nadiren rahim ağzında, yumurtalıkta, karın boşluğunda da yerleşebilir. Görülme sıklığı %1-2 kadardır.

Risk faktörleri, geçirilmiş iç genital (pelvik) enfeksiyon, tüplerde daha önce yapılan cerrahi müdahale(tüp bağlama),rahim içi araç(sprel) kullanımı, önceki dış gebelik, tekrarlayan gebelik sonlandırmaları ve tüp bebek girişimleri sayılabilir.

 

Belirgin şikayetler:

  • Pelvik ağrı
  • Amenore, beta HCG pozitifliği
  • Lekelenme tarzında kanama
  • Vajinal muayenede tek taraflı hassasiyet (% 90)
  • Ultrasonda adneksiyal kitle, batın içinde sıvı varlığı (kan?)
  • Rahim içinde gebelik kesesinin görülmemesi
  • Kalınlaşmış rahim içi zarı
  • Rahim büyüklüğü

Tanı: Hafif ağrı ve vajinel lekelenmesi olan hastada ilk tarama beta HCG düzeyine bakmak olmalıdır. Normal gebelikte beta HCG değeri 48 saat sonra kendisini ikiye katlamalıdır. 50.000 değerinde beta HCG değerinde dış gebelik olasılığı çok nadirdir. Transvajinel ultrason ile  >2000 beta HCG de gebelik kesesi genelde rahim içinde gözlenir. Gebelik kesesinin görülmesi dış gebeliği ekarte eder. Dış gebeliği ekarte etmek için beta HCG takibinde normal yükseliş beklenen sonuçtur. Bu durumda keseyi rahim içinde gözleyene dek hastayı kontrol altında tutmalıdır. Dış gebelik şüphesinde tanıyı ekarte etmek amaçlı rahim içinden alınan biyopside koriyonik villi görülmesi, dış gebeliği ekarte eden bir diğer tanı metodudur. Her dış gebelik şüphesi beta HCG değeri sıfırlanana dek takibe alınmalıdır.

Tedavi seçenekleri cerrahi, tubal bütünlüğü koruyucu yöntemle, laparoskopi ile olabilir. Erken tanıda medikal tedavi de mümkün olabilir. Tedavi seçeneği tüplerde hasar oluşmadan belirlenirse, başarı oranı %70-100 arasında seyreder.