Doğumda Anestezi Seçenekleri

NORMAL DOĞUMDA ANESTEZİ SEÇENEKLERİ

Son yıllarda sezaryenla doğumda, bölgesel yöntemlerin kullanım oranı genel anesteziye oranla artmıştır. Bu durum, anestezi komplikasyonlarından anne ölüm oranının önemli ölçüde azalmasına sebep olmuştur.

Kullanılan iğnelerin kalitesinin artması, spinal anestezinin hem normal doğum hem de sezaryenla doğum için kullanılmasında artış sağlamıştır.

Bölgesel anestetiklerin komplikasyonları arasında  tansiyon düşüklüğü, solunum kaslarının kullanılamaması ve nöbetler sayılabilir. Diğer yandan genel anestezinin en ciddi komplikasyonu akciğer aspirasyonu sonucu akciğer enfeksiyonu (uyanırken hastanın akciğerlerine sıvı veya mide içeriğinin kaçması ) ve hastanın entübe edilememesidir (suni solunum için gereken tübün takılamaması). Bu durumda hastalara maske yolu ile hava verilebilse de , havalandırmada güçlük çekilebilir.

Doğum için tüm dünyada epidural anestezi kullanımı en az iki kat artarken, genel anestezi kullanımında önemli bir düşüş olmuştur. Ayrıca, genel anestezi sonrası dünyaya gelen yenidoğanlarda hafif solunum depresyonu da yaşanabileceği için, bu durumlarda anestezistlerin bebeği canlandırmadaki rolü büyüktür. Bölgesel anestezilerin devreye girmesiyle birlikte anestezistlerin yenidoğana müdahalesi daha da azalmıştır.

Doğum ağrısının yönlendirilmesi de önemli bir sorundur. Doğum ağrısı, ilk kez doğuranların %70'i tarafından en şiddetli ağrı olarak tanımlanır. Doğum ağrısı çok yönlüdür. Aynı anda rahim ağzının açılması, rahimin içeriğini boşaltmak için kasılmaları, bel ve kasıklara olan bası nedenli gelişen ağrılar, çıkım fazında vajen ve perinenin gerilmesi, doğum ağrılarını belirler.

Doğum ağrısı çeşitli yöntemlerle  azaltılabilir. Farmakolojik olmayan yöntemler olarak duygusal destek, hidroterapi (ılık-sıcak duş veya küvet), masaj, dokunma, gezinme, ve müzik sayılabilir. Doğum ağrısı için teknik yöntemler arasında akupunktur, hipnoz, biofeedback sayılabilir.

Doğum ağrısının hafifletilmesi için varolan anestezi teknikleri :

Epidural anestezi
Spinal anestezi
Kombine spinal-epidural anestezi

Epidural Anestezi - Genel Anestezi Karşılaştırılması

Epidural anestezi avantajları                        Genel anestezi avantajları
Hasta uyanık ve farkında                               Uykuda ve farkında değil
Bebeğe minimal etki                                      Acil durumda çabuk başlama
Doğum sonrası ağrı kontrolü                         Mükemmel kas gevşemesi
Anne konforu                                                 Uygun cerrahi koşullar
Azalmış anne ölümleri
Hastanın eşi eşlik edebilir
Açlık süresi daha kısadır
Genel anesteziye geçilebilir

 

Epidural anestezi dezavantajları 


Tansiyon düşüklüğü                              
Nöbetler (nadir)                 
Başağrısı                                  
Cerrahi sırasında ağrı olasılığı           
Acil durumlarda uygulanamaz                 
                                                                
                                                         

Genel anestezi dezavantajları

Solunum problemleri

Akciğer aspirasyonu

Yüksek tansiyon

Artmış ölüm riski

Aile üyesi bulunamaz

Hatırlama olasılığı

Bebekte solunum sıkıntısı

 

 

 

Epidural ve spinal anestezi gibi rejiyonal bloklarda, sinir kökleri omurilikten çıktıkları yerde bloke edilir. Epidural anestezi sürekli infüzyon şeklinde, düşük dozlarda, operasyon sonrası dönemde ,ağrı kesici olarak da kullanılabilir. Spinal anestezi kullanımı da son zamanlarda gelişen iğne teknolojisi ile artmaktadır.

Kombine spinal-epidural anestezi tekniği de son yıllarda sezaryen operasyonlarında popüler seçenek olarak karşımıza çıkmaktadır. Tekniğin avantajı, etkinin çabuk başlaması ve epidural kateteri kullanımı ile uzun süreli ağrı kesici olarak kullanılabilmesidir. Dozaj azlığı da ayrıca güvenilirlik sağlar. Dezavantaj olarak artmış baş ağrısı ve tansiyon düşüklüğü sayılabilir.  Bu nedenle rejiyonal anestezi düşünülen hastalarda  operasyon öncesi damardan sıvı yüklemesi en doğru yaklaşımdır. Operasyon başlamadan gelişen ani tansiyon düşüklüğü bebeğe giden kan akımını negatif etkilerken, bebekte olumsuz etkiler yapabilir.

 

Ne Zaman Rejiyonal Anestezi Uygulanmamalıdır?

  • Yoğun aktif kanaması olanlarda
  • Aşırı düşük tansiyonda
  • Anestetik ilaç alerjisi olanlara
  • Kanama - pıhtılaşma problemi olanlarda

Hastaların işlem öncesi detaylı bilgilendirilmesi ve rejiyonal anestezinin tutmadığı durumda her zaman genel anesteziye dönülebileceği vurgulanmalıdır.