Düşük Tehdidi

Abortus (düşük), gebeliğin 24. haftasından önce, gebeliğin kanama sonucu dışarı atılmasıdır. Düşüklerin anneye, fetusa ve genetiğe bağlı nedenleri mevcuttur. Spontan düşükler tanı konan gebeliklerin %15-20'sini teşkil eder.

Anneye bağlı nedenler: Ateşli acil hastalıklar, ciddi yüksek tansiyon ve renal (böbrek) hastalıkları, tiroid hastalıkları, travma, diabet (şeker hastalığı), cerrahi girişimler ve emosyonel şok, konjenital anomaliler (özürlü bebek), myomlar, rahim ağzı yetmezliği, hormon yetersizliği olarak sıralanabilir.

Fetal nedenler: Genetik anomaliler, özürlü bebek (konjenital malformasyonlar) ve implantasyon bozuklukları (anne karnında yerleşim bozukluğu) sayılabilir.

Düşük veya tehdidi semptomları, genellikle ağrısız, lekelenmeden fazla, bazen de yoğun kanamalar şeklindedir. Ultrasonda rahimin beklenenden küçük olması, ağrının kanamadan önce olması ektopik gebeliği de düşündürür. Normal gebelik seyrinde, gebelik kesesi 5. Haftada, embriyo 6. haftada, kalp atımları ise 7. haftada mutlak görülmelidir. Kalp atımlarının görüldüğü kanamalı durumlarda yatak istirahati ve hormon desteği ilk tedavi metodudur. Kan uyuşmazlığında Anti-D iğnesi unutulmamalıdır.

Düşük durumunda kanama ve ağrı daha yoğundur, yapılan tedavi ile düşük önlenemeyebilir.

Tekrarlayan Düşükler

Habitüel Abortus olarak da bilinir. Arka arkaya üç kez spontan düşük yapma, tekrarlayan düşük kavramına girer. Primer veya sekonder olabilir. En önemli nedenleri: Sistemik hastalıklar (lupus), rahim ağzı yetmezliği (travma, zor doğum, rahim ağzına uygulanan cerrahi girişimler), rahim ağzı bozuklukları, genetik orijinli anembriyonik gebelikler. 12 haftaya kadar olanlar erken, daha sonra 24 haftaya kadar olanlar geç düşük olarak adlandırılır.

Tekrarlayan gebelikte yapılması gerekenler;

Genetik tarama, rahimin yapısal bozukluklarını ekarte etmek amaçlı HSG filmi (histerosalpingografi) ve histeroskopi, rahim ağzının değerlendirilip gereğinde bir sonraki gebelikte serklaj ile dikilme önlemi, pıhtılaşma faktörlerinin taranması, tiroid ve sistemik hastalıklar taraması yapılmalıdır.