Enfeksiyonlar

Gebelik döneminde geçirilen enfeksiyonlar hem anne adayını hem de yeni doğanı negatif etkileyebilir. Örneğin hamilelikte en sık gözlediğimiz idrar yolu enfeksiyonları, üst solunum yolu enfeksiyonları, grip, ishal gibi hastalıklar, çok şiddetli olmadıkça bebeği etkilemez. Ancak bazı enfeksiyon türleri hem gebeliğin seyrini (erken doğum, suların erken gelmesi) hem de yeni doğanda gelişebilecek ciddi enfeksiyonları tetikleyebilir.

Gebelik öncesi geçirilmiş bazı enfeksiyonlar (Kızamıkçık, Toxoplazma, Sitomegalivirüs) annede hayati tehlike oluşturmazken, aynı enfeksiyonların gebelikte geçirilmesi bebekte ciddi hasarlara yol açabilir. Hepatit B enfeksiyonu da hem anne hem de yeni doğan için risk teşkil eder.

 

Bu nedenle gebelerde şikayet ve fizik muayenelerine dayanarak; takipte gerek duyulduğunda veya daha önceki yaşamında geçirilmiş enfeksiyon hikayesi varlığında mutlak vajinal kültür alınmalıdır.

Tüm gebelerin bakteri kaynaklı vajinal enfeksiyonlar açısından taranması, takipte standart olmadığı halde, özellikle erken doğum riski taşıyan kadınların araştırılıp tedavi edilmeleri en uygun yaklaşımdır.

Rutinde gebelik öncesi yapılan testler tüm dünyada standarttır. Yalnız risk gruplarında (yaş< 25, cinsel yolla bulaşan hastalık öyküsü, birden fazla cinsel partner) sifiliz, gonore, trikomonas grup B streptokoklar ve HIV  mutlak yapılması gereken testlerdir. Bir çok Avrupa ülkesinde ve ABD'de bu testler rutinde tüm gebelere uygulanır.

Grup B Streptokoklar (GBS), ABD'de yeni doğanlarda en sık hastalık ve ölüm ile ilışkili bakteryel enfeksiyondur. Gebelerin % 10-30 kadarı, idraryolu veya sindirim sistemlerinde GBS ile kolonizedir. Kültürlerinde pozitif (+) GBS çıkan gebelere mutlak tedavi önerilmektedir.

 

Enfeksiyon hastalıkları gebelik döneminde sık rastlanılan hastalıklardır. Tedavileri  hastalığın etkenine, hastalığın ne zaman geçirildiğine, seyrine  ve yeni doğana verebileceği hasara göre planlanır.