Epizyotomi Nedir?

Yenidoğanın doğumu doğal bir olay olmakla birlikte bebek doğum sırasında annenin çatısından aşağı doğru yol  alırken, perinede (annenin doğum kanalında) gerilmeye yol açar. Bu nedenle doğumda oluşabilecek  yırtıkları engellemek amaçlı, perinede (vajen çıkımında) relaksasyon sağlamak amaçlı vajen çıkımında bir kesi (epizyotomi) uygulanır. Bu kesi, hem çıkım kısmının çapını arttırmak, hem de bebeğin doğumunu hızlandırmak amaçlı bir çok durumda uygulanır. Keside perinedeki cilt ve citaltı dokusu kesilir. Bu kesinin diğer bir amacı da ıkınma fazını kısaltarak perinedeki diğer organ sarkmalarını (mesane tabanının sarkması, rahim sarkması, kalın barsak sarkması gibi) en aza indirgemektir.

Epizyotomi kesisinin erken doğumlarda yapılmasının nedeni ise prematür doğan bebeğin başını yoğun baskıdan korumaktır. Ayrıca müdahaleli doğumlarda (vakum veya forseps ile) epizyotomi, doğumun gerçekleşmesini sağlayacak aletlerin yerleşiminde kolaylık sağlamak amaçlı yapılır.

Kesi açılırken teknik ve kesinin boyutu çok önemlidir ve kişiye özgü yapılması en idealidir. İlk doğumda mutlak gerekebilen kesi, sonraki doğumlarda gerekmeyebilir, her doğumda yapılacak kaidesi artık geçerliliğini kaybetmiştir. Doğumu yaptıran kişi tarafından  yarar zarar kaideleri gözönüne alınarak değerlendirilmeli ve gereğinde de gecikmeden, çıkım esnasında çıkımda ve vajene kadar uzanabilen yırtıkları önlemek amaçlı uygulanması en doğru yaklaşımdır.

Epizyotomi, doğum sonrası anatomik yapıya uygun olarak kendiliğinden eriyen dikiş materyali ile dikilir. Burada önemli olan vajen estetiği kadar, işlevsel problemleri (cinsellikte ağrı gibi) de dikkate almakta yarar vardır.