Erkekte Kısırlık Öyküsü

Kısırlık tedavisi amaçlı başvuran hastalarda özgeçmiş, cinsellik alışkanlıkları, daha önceki evlilikler veya beraberlikler, geçmişte bir partnerinden olan gebelikler ayrıntılı sorgulanmalıdır.

 

Kısırlığa neden olabilecek önemli risk faktörleri ve davranışlar :

 • Ayrıntılı tıbbi ve cerrahi öykü
 • Ailevi üreme hikayesi
 • İlişki sıklığı ve zamanlaması
 • Kısırlık süresi ve varsa önceki kısırlık öyküsü
 • Çocukluk hastalıkları ve gelişim öyküsü (ateşli hastalıklar, kabakulak)
 • Geçirilmiş cerrahiler (inmemiş testes, fıtık,travma)
 • Sistemik hastalıklar (şeker hastalığı, karaciğer-böbrek yetmezliği,anemi,hormonel yetmezlik, kronik solunum yolu enfeksiyonlları)
 • Cinsel yolla bullaşan enfeksiyonlar( gonore, sifiliz, tuberküloz, kllamidya)
 • Konjenital hastalıklar (hormon eksikliği, androjen reseptör yokluğu, kistik fibrozis, testes inişinde bozukluk)
 • Kullanılan ilaçlar ve alerjiler
 • Cinsel öykü
 • Toksik ajanlar (ısıya maruziyet, radyasyon, kimyasallar, sigara, alkol, bağımlılık yapan ajanlar)

 

Geçmiş öyküsü, fizik muayene sonuçları, semen analiz sonuçları değerlendirildikten sonra , mutlak hormon analizi istenir.Bunlar FSH,Testosteron,LH ve prolaktin olmalıdır.

Tanısal değerlendirme tedaviye de rehberlik eder. Spesifik bulgular ise tedaviyi belirler.

Son tedaviler tanıya bağlıdır. Varikosel hariç diğer testiküler nedenler dirençlidir ve çoğunlukla dönüşümü olmayan bulgulardır.

Fizik muayene, semen analizi ve endokrin profil ile tanı konulamaz ise testis biyopsisi yapılmalıdır.

Erkek hastada kısırlık sebebi medikal veya cerrahi olarak düzeltilemez bile olsa, ejakülattan veya testisten biyopsi yoluyla elde edilen spermlerle yardımcı üreme tetniklerine başvurulabilir.