Eşlerin tıbbi öyküsü

Gebelik öncesi dönem hasta eğitimi için en ideal zamandır. Eşlerin tıbbi öyküsünü arştırırken her ikisinin de sistemik hastalıkları sorgulanmalıdır. Örneğin şeker hastalığı, kronik yüksek tansiyon ve kalp yetmezliği, böbrek hastalıkları, venöz dolaşım bozuklukları (ven trombozu hikayesi), genetik geçişli, gebeliği negatif etkileyebilen hastalıklar(fenilketonüri gibi), epilepsi hastalığı, tiroid hastalıkları, sistemik lupus hastalığı, bu nedenlerle gebelikte kullanımı kaçınılmaz ilaçlar, ailesel geçiş sergileyen genetik hastalıklar detaylı değerlendirilir.

Gebelik öncesi bu değerlendirmeler sadece tıbbi komplikasyonları olan kadınlar için değil, gebeliği düşünen tüm kadınlar ve çiftler için geçerlidir.