Gebelik öncesi testler

Gebelik danışmanlığı sırasında yapılması gereken testler:

  • Jinekolojik muayene ve ultrason
  • Smear testi (gereğinde HPV taraması)
  • Geçirilmiş enfeksiyonlarda antikor taraması (Hepatit markerleri, toksoplazma, rubella, sitomegallivirüs, VDRL)
  • Kan grubu (gereğinde indirekt coombs testi)
  • Kan sayımı
  • Karaciğer ve böbrek tarama testleri
  • Tiroid fonksiyon testleri
  • Gerek duyulan durumlarda kromozom analizi (genetik tarama)
  • Tam idrar tahlili