Gebelik Teşhisi

Gebelik teşhisi genellikle beklenen adetin gecikmesi, rahimin büyümesi ve pozitif gebelik testi ile konulur.

Gebeliğin erken döneminde kullanılan en duyarlı test kanda beta-HCG düzeylerinin bakılmasıdır. Beta-HCG en az çapraz reaksiyon veren ve daha kesin sonuç veren bir hormondur. Beta-HCG döllenmeden 8 gün sonra embriyonal hücrelerden salgılanmaya başlar ve anne kanında 9. günden itibaren saptanabilir. Beta-HCG konsepsiyondan yaklaşık 65 gün sonra en yüksek serum düzeyine ulaşır. Daha sonraki gebelik haftalarında giderek azalır. Annenin böbrek fonksiyonları normalse, idrar HCG düzeyleri genellikle serum düzeyleri ile orantılıdır.

Günümüzde gebelik tespiti için yapılan en güvenilir test anne adayının kanında bakılan bet- HCG testidir. Bu test ile beklenen adetten 3-5 gün önce, ilişkiden 10-12 gün sonra, tıbbi terim olarak gebelik 3,5 hafta iken kanda gebelik tespit edilebilir. HCG'nin kantitatif analizi erken gebeliğin canlılık ve normalliğinin tespitinde kullanılabilir. Rahim içinde görülemeyen gebeliklerin takibinde, bir gün ara ile yapılan beta-HCG testlerinin ikiye katlayarak yükselmesi, hatta en az %70 civarında artış beklenirken değerin beklenenden az olması, gebelikle ilgili olabilecek bir soruna işaret olabilir (dış gebelik, düşük riski gibi).

Evde uygulanabilen idrarda gebelik testleri immünolojik testlerdir, yanlış yorumlanabilme olasılığı olabilir. Sabah alınan ilk idrarda bakılan ve beta- HCG düzeyini ölçen bu testler genelde adet gecikmesinden 4-7 gün sonra pozitif değer verebilir. Piyasada hassasiyet derecelerine göre değişik ürünler mevcuttur (Predictor, Clearblue, Planotest). Beklenen adet öncesinde veya birkaç gün adet gecikmesinde sonuç negatif (-) çıkarsa 1 hafta sonra tekrar edilmeleri önerilir. Ayrıca özellikle İdrar yolu infeksiyonu mevcut ise sonuç yanlışlıkla pozitif (+) de çıkabilir.

Gebeliğin tespitindeki en güvenilir tanı aracı ultrasonografidir. Gebelik en erken 5. Haftada yani ilişkiden sonraki 3. haftada 4-5 mm büyüklüğe ulaşır. Bu dönemde yapılan ultrasonografi ile rahim içi gebeliğin yerleşim yeri, kesenin boyutunun gebelik haftası ile uyumu, yolk kesesinin varlığı tespit edilir.

Bebeğin ve kalp atışlarının izlenmesi ise yaklaşık 6-6,5 haftada olur.

Rahim dışında gelişen dış gebelikler, hormon salgılayan üzüm gebelikleri (Molar gebelik) ve anembriyonik (boş gebelik) ile çoğul gebelikler ancak ultrasonografi ile ekarte edilebilirler.