Gebelik ve Myomlar

Rahim myomları, düz kas hücrelerinden oluşan hormon bağımlı, iyi huylu tümörlerdir. Üreme çağındaki kadınlarda en sık rastlanan tümörlerdir. Otopsi serilerinde %50 oranında rastlanır. Afrika kökenlilerde ve ABD'de rahim ameliyatlarının en sık nedenidir. Kas dokusunda östrojen ve progesteron reseptörleri içerir. Bu nedenle östrojen hormonu alanlarda büyüme, GnRH  agonisti kullananlarda küçülme eğilimindedirler.

Myomlar, boyut ve yerleşimleri açısından farklılıklar gösterirler, gebelikte etileri ve tedavi şekli de buna göre değişir.

Myomların sadece çok hızlı büyüme gösteren çok küçük bir oranı(0.1-0.7) kötüye yönelebilir.

Myomların sadece %10-40 kadarı şikayet yapabilir. Genelde rutin muayeneler esnasında ultrasonda karşımıza çıkarlar.

Tanı: Erken gebelikte sıklıkla ultrasonda gözlenir ve lokalizasyonuna, büyüklüğüne bağlı olarak hastalar uyarılır.

Gebelikte Karşılaşılan Problemler:

  • Düşük riski (özellikle rahim içi zarında yerleşimliler)
  • Basınç (kasıktaki damarlara, varis gelişimi, ayak ödemi, sık idrara çıkma)
  • Kırmızı dejenerasyon (myomun kanlanma problemi)
  • Bebeğin anne karnındaki duruşunu etkiler (duruş anomalisi)
  • Doğum kanalı tıkanıklığı (rahim ağzı yerleşimliler)
  • Doğum ağrılarının düzenli yayılımını engeller

Erken veya geç gebelikte myomlara müdahale edilmez. Sezeryan esnasında da aşırı kanama riski nedenli myomlar alınmaz. Gebelikte cerrahi müdahale sadece saplı (subseröz) myomlar, kendi sapı etrafında dönüp kanlanma (nekroz) problemi ve aşırı ağrı ile karşımıza çıkarsa endike olabilir.

Bekleyici, gözlemleyici yaklaşım, özellikle sorun yaşatmayan asemptomatik myomlar için en uygun yaklaşım olmalıdır.