Gebelikte İdrar Yolu Enfeksiyonları

Gebelik süresinde artan progesteron nedenli düz kaslar gevşer, buna bağlı idrar yollarında genişleme, kıvrılma olabilir. Büyüyen bebeğin uyguladığı bası nedenli de idrar yollarında idrar birikmesi (stas) olur. Geç dönemde de idrar yolu çıkımında kasılma  (obstrüksiyon) oluşması, sıklıkla idrar yolu enfeksiyonlarına yol açabilir.

Asemptomatik bakteriüri gebelerin %5-10'unda , acil sistit %1-3, acil böbrek enfeksiyonu ise (pyelonefrit) %1-2'sinde vardır.

Tanı sık bakılan idrar testleri (orta akımdantam idrar ve kültür) ile konur. En sık gözlenen mikroorganizma  E. Coli'dir. En yaygın şikayet sık idrara çıkma, yaparken yanma, kasık ağrısı, bulantı ve kusmadır. Ateş olabilir. Tüm bu şikayetlerde erken doğum riskini gözden kaçırmamak gerekir.

Tedavi, bol sıvı alımı (en az 3 lt.), kültür pozitifliğinde antibiyotik tedavisi esastır.

Tekrarlayan sistit  bulgularında  böbrek değerlerine  bakılmalı ve ultrason taraması yapılmalıdır.

Gebelik öncesi kronik böbrek yetmezliği bulguları olan hastalar, gebelik durumunda nefroloji uzmanları ile birlikte takip edilmelidirler.