Gebelikte Yapılan İlk Testler (Kan/İdrar)

Daha önce doğum yapmamış, ailesinde ve eşinin ailesinde herhangi bir tıbbi problem olmayan veya önceki gebeliklerinde ve doğum sonrası seyrinde özellik olmayan gebeler düşük riskli gebeler olarak değerlendirilir. Tüm bu gebelere her gebede yapılması gereken rutin tarama testleri uygulanır. Bu testler sağlıklı gebelik takibi ve sağlıklı bir bebek doğumu için kaçınılmazdır.

Diğer bir grup ise, daha önceki gebelik takiplerinde, doğum ve doğum sonrası problem yaşamış, kişisel veya ailesel risk taşıyan anne adaylarıdır ki bunlar, riskli gebeler olarak tanımlanır. Bunlarda yapılması gereken testler, rutin tarama testleri dışında, risk faktörlerine göre değişebilen, ileri tanı amaçlı yapılan testlerdir.

Rutin olarak her gebeye yapılması gereken testler:

 • Jinekolojik muayene esnasında Pap Smear testi
 • Kan grubu (Rh negatifliğinde indirekt coombs test)
 • Kan sayımı (anemi, pıhtılaşma problemleri)
 • Kan biyokimyası, böbrek ve karaciğer tarama testleri
 • Tiroid taraması
 • Enfeksiyon taraması (toksoplazma, sifiliz, hepatit ,AIDS)
 • Suçiçeği, kızamıkçık, sitomegali virüslerinin antikorları
 • İkili tarama testi (11-14 hafta taraması), Down taraması
 • Üçlü ve dörtlü tarama testi
 • Tam idrar tahlili
 • Şeker yükleme testleri
 • Tansiyon ve kilo takibi takibi
 • Ultrason (dış gebelik, boş bebelik, üzüm gebeliği, placental yetmezlik, gelişim geriliği, düşük riski, miyad aşımı)
 • NST (Nonstres test) ve Biyofizik profil (bebeğin anne karnında sağlığını erken belirleyen testler)

 

İleri tetkik amaçlı yapılması gereken testler:  

 • İkinci Düzey Ultrason (Fetal anomali/özürlü bebek taraması)
 • Fetal Ekokardiografi (Kalp özrü olan bebeklerde ve şeker hastası anne adaylarında)
 • Koryonvillüs Biyopsisi (CVS/ genetik tarama testi)
 • Amniyosentez (En sık uygulanan, ileri anne yaşı, Down riski ve metabolik hastalıkların genetik taramasında 16-18. Haftada)
 • Akciğer Olgunluk Testi (Amniyon sıvısında LS ve PG seviyesi)
 • Vajinel veya Rahim Kanalı Kültürleri (Enfeksiyon taraması)
 • Vajinel PH Ölçümü (Erken suları gelme durumunda)