Kadında Hormon Reservinin Değerlendirilmesi

Yumurtaların ana fonksiyonu döllenme yeteneğine sahip , olgun yumurta üretmektir.bu nedenle yumurtalık rezervinin (kapasitesinin ) belirlenmesi, kadında doğurganlığın değerlendirilmesi ve tedavisi açısından çok önemlidir. Yaş artışı ile yumurtalık rezervi de düşer.

Hormonel Değerlendirme

Adetin 2-3. günlerde yapılan kan testleri ile bazal E2'ye bakılır . E2 over rezervinin indirekt bir belirtecidir. E2'nin <20 ya da >80pg/ml olması anormalliğe işarettir.E2 tek başına over rezervi belirteci değildir ve diğer hormon testleri ile desteklenmelidir.

Bazal FSH değerleri over rezervini değerlendirmede en çok kullanılan testtir. Hızlı ve ucuz ulaşılabilir bir testtir. Beyindeki hipofiz bezi-yumurtalık arasındaki sağlıklı iletişimin de göstergesidir.

İleri yaş ile yumurtalık rezervinin düşüşüne bağlı FSH değerleri yükselmeye başlar. FSH değeri LH değerinden önce yükselmeye başlar. Sikluslar arası dalgalanmalar olabileceğinden, tek bir FSH değerine bakarak over rezervi hakkında yorum yapmak yanlış olabilir. İki kez yapılan FSH testinde >10'lu değerler overlerdeki azalmış rezerve, azalmış gebelik oranlarına işaret olabilir.

FSH/LH oranı; siklusun 3.günü yapılan FSH/LH oranı artmış olması azalan over rezervine işarettir. Over yaşlanmasının ilk belirteçlerinden biri olabilir.

AMH (Anti-Müllerian Hormonu)

AMH yumurtalık hücrelerinden daha anne karnında iken salgılanmaya başlayan ve menopoz sürecine kadar yumurtalık yaşlanmasına paralel daha az salgılanan bir hormondur. AMH hormon düzeyleri gittikçe yumurtalık rezervi belirteci olarak daha çok kullanılmakta. Yumurta sayısı azaldıkça ( erken yumurtalık yaşlanması) veya yaş arttıkça AMH 'da düşüş gözlenmekte. AMH ayrıca kısırlık vakalarında tedaviyi yönlendirici olarak da kullanılabilir. Örneğin polikistik yumurtalıklardaki tedaviye aşırı cevap olasılığını ön görmede yardımcı olur ki tedavi dozunu ayarlamada yol gösterici olabilir.

Referans değerleri 2-6 ng/ml 'dir. AMH  hernekadar kadının doğurganlık ve tedaviye yanıt belirteci olarak kullanılsa da , genç yaşlardaki bayanlarda normal gebelikler beklentisi de yüksektir. Yakın zamanda yapılan çalışmalar AMH hormonunun yumurtalıklardaki follikül sayısı ile korrele olduğu ve ileride FSH 'dan daha değerli bir biyomarker  olacağı yönündedir.