Kısırlık ve Kadın Yaşı

Bir kadının en uygun doğurganlık yaşı 20-30 yaşlar arasındır. Yaş ilerledikçe gebelik oluşana dek geçen süre uzar. Düzenli adet gören kadınlarda 20-25 yaşlar arası aylık fekundite (gebe kalma oranı) %20-25 iken, 40yaş ve üzeri gebelik oranları hızla azalmaktadır (%5-10). Kadının yaşı kısırlık tedavilerinde en önde dikkate alınan faktörlerden biridir. Yaş artışı ile gebelik oranlarında azalmadan ziyade, sağlıklı bebek doğurma oranları da düşer.Yaşla birlikte düşük yapma, erken doğum ve özürlü bebek doğurma oranlarında da artış gözlenmekte.

İleri Yaşlarda Gebeliğe Engel Olabilecek Faktörler:

 • Yumurtlama kapasitesinde azalma
 • Yumurta kalitesinde azalma
 • Döllenme kapasitesinde azalma
 • Döllenmiş embriyonun tutunmasında (implantasyon) azalma
 • Anöploidi oranında artış ( kromozom anomalileri/ özürlü bebek)
 • Daha fazla düşük oranları (tekrarlayan düşükler)

 

İleri Yaş Gebelerinin Gebelik Sürecinde Yaşayabilecekleri Problemler:

 • Gebelik komplikasyonlarında artış (yüksek tansiyon, kanama, gebelik zehirlenmesi)
 • Geçirilmiş cerrahi girişimler (myom, polip, dış gebelik, sezeryan) veya enfeksiyonlara bağlı komplikasyonlar
 • Anne karnında bebek ölümleri
 • Sistemik hastalıklarda artış (tiroid, şeker hastalığı, böbrek ve kalp yetmezliği)
 • Erken doğuma yatkınlık
 • Yenidoğan problemleri