Kordon Sarkması

Kordon sarkması nadir gözlenen bir doğum komplikasyonudur. Bebeğin doğum kanalına henüz yerleşmediği durumlarda, amniyon kesesinin yırtılması ve sularının gelmeye başlaması ile birlikte, bebeğin önde gelen kısmının doğum kanalını tam kapatması nedenli, kordon bağının amniyon sıvısı ile birlikte aşağı sarkması halidir.

Genellikle bebeğin anne karnındaki duruş pozisyonuna, çoğul gebeliklerde her iki bebeğin duruş pozisyonuna ve küçüklüklerine, annede gebelik komplikasyonu olarak gelişebilen, suların fazla olmasına, erken doğuma ve annenin pelvik yapısı ile bebek başının uyumsuzluğuna bağlı olarak gelişebilir. Sıklıkla da ters geliş (makat), yan geliş, küçük ikiz gebeliklerde karşımıza çıkar.

Bu durum kadın-doğumun en acil davranılması gereken durumudur. Eğer bebek yaşıyor ise çok acil sezaryen yolu ile doğurtulmalıdır. Özellikle rahim ağzının tam açık olmadığı durumlarda kordon sıkışacağından bebeğe giden kan akımında ani azalma söz konusudur ve bebek oksijen yetersizliğine maruz kalabilir.

Kordon sarkması öngörülemez. Ancak ikiz gebeler ve anne karnında duruş anomalisi olan gebeler ve erken suları gelen gebeler, olası bir kordon sarkmasına karşı uyarılmalıdırlar. Suları gelen her gebe, doktor muayenesinden geçene dek yatar pozisyonda kliniğe transport edilmeli ve muayene edilmelidirler. Önce bebeğin kalp atımları kontrol edilmeli, bebek canlı ise, muayene esnasında ele gelen kordonun kompresyonunu önlemek amaçlı, sezeryan hazırlığı yapıldığı süreçte, önde gelen kısım bebek doğana dek elle geri itilmelidir.