Menopozdaki Kanamalara Yaklaşım

Anormal düzensiz vajinal kanamalar (DUK-Disfonksiyonel uterin kanama) kadınları yaşamlarının her döneminde, çocukluk çağından menopoza kadar etkileyebilir. DUK hekimlerin en sık karşılaştığı sorunlardan biridir.

DUK tanımı, iki adet dönemi kanaması arasındaki kanama ya da adet kanaması süresindeki değişiklikler olarak tanımlanabilir.

Menopoz öncesi ve sonrası disfonksiyonel kanamalar daha çok karşımıza menoraji  (adet kanama süresinin 7 günden fazla olması) ve metroraji (adet dışı herhangi bir zamanda olması) gibi karşımıza çıkabilir.

 

Menopoz Dönemindeki Düzensiz, Sıra Dışı Kanamalara Yaklaşım

Ortalama menopoz yaşını 48-51 olarak kabul edersek, menopozda karşımıza çıkan kanamalarda ayırıcı tanı çok önemlidir. Menopozda gözlenen her kanamanın nedeni kanser olmadığı gibi, her kanamayı da, menopozda sık rastlanır diyerek göz ardı edemeyiz. Kanamanın nedenleri olarak sayabileceğimiz bulgular:

 

 • Vajinel atrofiye bağlı vajen duvarı yırtıkları veya vajen patolojileri
 • Rektal veya üretral kanamalar (anüs veya idrar yolu kanamaları)
 • Rahim ağzındaki olası patolojiler ( Polip,Myom,rahim ağzı kanseri)
 • Endometrial hiperplazi; Adenokarsinom (rahim içi zarı kalınlığı)
 • Endometrial polip (Ultrasonda rahim içi bulgusu)
 • Eski rahim içi araçlar (sprel/RİA)
 • Rahimde myomlar (uterin fibroidler)
 • Adenomyozis (Rahim içi endometrial implantlar, büyük rahim)
 • Enfeksiyonlar
 • İlaç tedavisi (Meme kanserinde kullanılan ilaçlar (Tamoksifen) nedenli)
 • Östrojen üreten tümörler (granüloza hücreli tümörler)
 • HRT (Hormon replasman tedavisi) alanlarda
 • Tiroid patolojileri

 

Disfonksiyonel kanaması olan hastaların değerlendirilmesi dikkatle alınmış ayrıntılı kanama öyküsünü ve fiziki muayeneyi içermelidir. Postmenopozal dönemde endometrium atrofiye uğrar, incelir. Normal kalınlığı 4mm altında, ince, düzenli bir çizgi olarak ultrasonda gözlenir. Postmenopozda rahim içi zarı kalınlaşması ve beraberinde olabilen vajinel kanama (6-8mm üstü ve düzensiz görüntü) rahim içinden parça (endometrial küretaj) alınması sebebidir.  

Endometrial hiperplazi (kalınlaşma) endometrial polip veya myomlar her yaşta görülse de, postmenopozal dönemde ayrı önemler taşırlar. Bu nedenle postmenopozal tüm kanamalarda endometrial örnekleme (rahim içinden kürtaj veya histereskopik görüntüleme yolu ile parça alınması) yaşa ve kişiye özgü kanser riskini göz önünde bulundurarak, yapılmalıdır. Son yıllarda histeroskopi ile yapılan müdahaleler klasik kürtajın yerini almıştır. Görüntü altında yapılan müdehaleler patolojik bulguların daha iyi değerlendirilmesine yardımcı olur.

 

Muayenede dikkate alınması gerekenler:

 • Ayrıntılı kanama hikayesi ve fizik muayene
 • Vajinel ve rektal muayene
 • Smear testi
 • Vajinel ultrason muayenesi
 • Gereğinde histeroskopi ve eşliğinde rahim içinden (endometrial) biopsi alma
 • Mamografi

 

Bu nedenle menopoz öncesi veya sonrası dönemlerde tüm kadınların yıllık rutin kontrollerini yaptırması, onları yaşın ve menopozun beraberinde getirebileceği olumsuz etkenlerden koruyabileceği gibi, menopozu fiziki ve ruhsal daha kolay atlatabilmekte yardımcı olabilir.

Menopoz öncesi ve sonrası kanamalarda zaman kaybetmeden doktora baş vurmak hayat kurtarıcı olabilir.