Placentanın (Bebek Eşi) Yerleşim Bozuklukları

İleri hafta gebeliklerinde genital yol kanamaları 24. gebelik haftası olan kanamalardır. Tüm gebeliklerin %5'inde görülür. Ante Partum kanaması olan gebelerin yaklaşık yarısı yaşamsal tehlikededir. Bu nedenle ölümler gelişmiş ülkelerde çok nadirdir.

 

Anneye bağlı nedenler:

  • Plasenta Previa %20
  • Ablatio Plasenta %35
  • Vajen ve rahim ağzı lokal sebepleri %5
  • Açıklanamayan grup %40

Placenta Previa: Bebeğin eşinin rahimin alt segmentine tutunmasıdır. Günümüzde artık ultrason ile kesin tanı 24 haftadan sonra mümkündür. Genelde çoğul gebelikte, 3'den sonraki gebeliklerde ve geçirilmiş sezaryen sonrası gebeliklerde daha sık görülür. Previa tüm yerleşim bozukluklarının %20-30'unu teşkil eder. Tanıda özellik; tekrarlayan, ağrısız, açık renkli vajinal kanama, bebeğin duruş pozisyonunda anormalliktir.

16-20 haftalardan sonra gebelik büyüdükçe plasenta serviksten (rahim ağzından) uzaklaşır. Placenta Previa 34. haftada hala mevcut ise 4 gün aralarla gözlenmeli, kanama yoksa hastaneye yatış gerekli değildir. 37. haftada plasenta rahim ağzını kapıyor ise, gebelik 37 hafta sonunda sezaryen ile sonlandırılabilir. Plasenta Previa'da majör ölüm nedeni doğum sonrası kanamadır, çünkü rahimin alt kesimi kasılmaya müsait değildir ve kanamayı durdurmak zordur.

 

Ablatio Plasenta: Normal yerindeki plasenta yatağından olan kanamadır. Yerleşim bozukluklarının % 35'ini teşkil eder. Sebepleri bilinmemekle birlikte, yüksek tansiyon, multiparite (4. gebelik 1. gebeliğe göre 4 katı risk taşır), travma sonrası polihidramnios (suyun anne karnında fazlalığı) varlığı riski arttırır. Tanıda tipik daimi tahta sertliğinde rahim duvarı, karın ağrısı, taze vajinal kanama, bazen rahimin sadece bir bölgesinde hassasiyet vardır, fetüs hissedilemez ve kalp atımları alınamayabilir.

Ciddi komplikasyonu, yoğun plasenta arkasına oluşan kanama nedenli şok tablosu, tüketim koagulopatisi, buna bağlı gelişen böbrek yetmezliği. Ciddi komplikasyonlar hem anne hem de bebek sağlığını tehdit eder. Bebek yaşıyorsa acil sezeryan endikasyonu vardır. Bebek ölü ise ve annenin genel durumu iyi, kan tablosu elverişli ise, doğum vajinal yolla da olabilir, çünkü Ablatio Plasentanın doğumu hızlandırıcı etkisi de vardır.

Üçüncü trimester (28 hafta sonrası) gebelik kanamalarının tedavisi, hızlı sıvı takviyesi, devamlı fetal kalp atımı takibi(NST Testi), anne kan kaybının değerlendirilmesi, ultrason taraması ile plasenta yerleşim bozukluklarını ayırt etmektir. Termde veya terme yakın (37hafta>) kanamalı gebelikler sonlandırılmalıdır.