Plasentayı Geçen Enfeksiyonlar

Genelde plasenta (bebeğin eşi) birçok mikroorganizma için başarılı bir bariyerdir. Ancak nadir izlenen  mikroorganizmalar plasentayı geçip fetüsü etkileyebilirler:

  • Sifiliz
  • Rubella (kızamıkçık)
  • Sitomegali virüs
  • Toksoplazmozis
  • AIDS
  • Parvovirüs

Tüm gebeler nadir izlenmesine rağmen sifiliz açısından taranmalıdır, bunun nedeni bebeğe verebileceği zararların tedavi  ile önlenebilir olmasıdır. VDRL testi tüm dünyada en yaygın kullanılandır. Erken dönemde tedavi edilmeyen sifiliz %50 oranında düşükle sonlanır. Hastalıklı fetuslar kalıcı nörolojik ve iskelet sistemi hasarlarıyla yaşamlarını sürdürürler. Tedavide  ilk tercih "Penisilin"dir.