Polipler ve Tedavisi

Polipler rahimin iyi huylu tümörleridir. Rahim içi fonksiyonel tababakasının proliferasyonu (kalınlaşması) sonucu oluşurlar. Rahim içi tabakasının herhangi bir yerinde çıkabilirler. Tek veya çoğul olup, genelde kiçüktürler, bazen de rahimin tümiç tabakasını kplayan boyutlarda olabilirler. Saplı veya sapsız, koyu kırmızı renkte olabilirler. Nadiren tüm rahim içi tabakasından gelişen çok sayıda küçük et parçacıkları görünümündedirler. Bazı uzun saplıları rahim ağzından da sarkabilirler.

Her yaşta görülebilirler, genelde menopoz öncesi ve sonrası dönemlerde daha sık karşımıza çıkarlar.

En belirgin semptomu düzensiz rahim kanamalarıdır (yoğun adet kanaması, uzun lekelenmeler, ara kanamalar ve cinsellik esnasındaki kanamalar). Bazen de kramp tarzında ağrılara sebep olurlar. Ayrıca kısırlık ve erken gebelik  kaybı doğurganlık döneminin en sık rastlanan bulgularıdır.

Tanı vajinel ultrason eşliğinde her zaman konulamayabilir. Bu nedenle yapılan histeroskopi veya sonohisterografi kesin tanıyı koymada yardımcıdır. Özellikle histeroskopide, aynı seansta patoloji (biopsi veya eksizyon) de kazanılarak tanıyı doğrulamak mümkündür. Menopoz döneminde yoğun kalınlaşmış rahim içi zarında polipleri ayırd etmek mümkün olmasa da, yapılan tanısal kürtajlarda sıklıkla karşımıza çıkan patolojik bulgudur. Tüm disfonksiyonel rahim kanamalarında ayırıcı tanı olarak akla gelmelidir.

Tedavide ideal yaklaşım histeroskopik girişimle polipleri görerek uzaklaştırmaktır. Hem tanısal hem tedavi amaçlı en iyi yaklaşımdır.Kürtaj gibi girişimlerde her zaman kitlelere ulaşmak mümkün olmayabilir. Perimenopozal ve postmenopozal vakalarda endometrial hiperplazinin ve rahim içi zarı kanserinin (endometrial karsinom) dışlanması zorunludur.

Servikal (rahim ağzında) polipler de her yaş gurubunda rastlanır. Genellikle post menopozda sık görülür. İlişki sonrası kanamalar ve uzun süren lekelenmeler en belirgin özellikleridir.Saplıdırlar, kendi ekseni etrafında döndürülerek koparılıp uzaklaştırılabilirler.

Kısırlık Tedavisi ve Poliplere Yaklaşım

[popipler3] Çocuk isteği ile baş vuran vakalarda polip ile karşılaşma sıklığı yaklaşık % 7'dir. Poliplerin endometrium içinde yerleşimi, boyutları sıklıkla rastlanan kısırlık nedenidir. Genellikle ya embriyonun rahim içine yerleşmesine  veya erken düşüklere sebebiyet verirler. Kısırlık tedavisi öncesi tespit edilen polipler histeroskopik yolla uzaklaltırılmalıdırlar. Tedaviye başlandıktan sonra gözlenebilen polipler ise 1.5 cm. altında ise ve hastanın geçmişinde düşük yoksa veya ilk kısırlık tedavisi ise, tedaviye devam edilebilir. Tekrarlayan gebelik kaybı ve tekrarlayan tüp bebek başarısızlıkları söz konusu ise , elde edilen embriyolar polip uzaklaştırıldıktan sonra transfer edilmek üzere, dondurularak saklanabilirler.