Rahimin Anatomik Bozuklukları

(UTERİN ANOMALİLER)

Müller kanalları olarak bilinen embriyonik yapılardan gebeliğin 10-17.haftalarında kadının iç genital organları, tüpler, rahim ve vajenin üst kısmı oluşur. Anne karnında ki gelişim esnasında Müller kanallarındaki füzyon defektlerinin %0.5-%3 arasında olduğu ifade edilmektedir. Bu anomaliler tek olabildikleri gibi birlikte de olabilirler.

Sınıflandırmaya göre :

 • Hipoplazi ve agenezi (iç genital organların hiç olmayışı,eksik olması veya tam gelişmemiş olması hali)
 • Unikornuat (rahim gövdesi/ kornual anomaliler, tek rahim ağzı)
 • Didelfiz (çift rahim ve çift rahim ağzı)
 • Bikornuat (Kommplet veya kısmi iki rahim, tek rahim ağzı)
 • Septat (komplet veya kısmi rahim, bazen vajeni de beraber ikiye bölen duvar oluşumu)
 • Arkuat (rahmin fundal duvarında çökme)

Genel popülasyonda çok sık görülmemesine rağmen, özellikle gebelikle ilgili problemlerde sıkça karşımıza çıkar. Tüm gebelik kayıplarının yaklaşık %20'nden uterin anomaliler sorumlu tutulmaktadır. Anomalinin yeri ve derecesine göre pek çok klinik bulgulara rastlamak mümkündür.

Uterin Anomalilerin Semptomları:  

 • Tekrarlayan düşükler
 • Kısırlık
 • Erken membran rüptürü
 • Prematür doğum
 • İntrauterin (rahi içinde) ölüm
 • İntrauterin gelişme geriliği
 • Duruş anommalleri
 • Ağrı zaafı
 • Plasenta retansiyonu (doğum sonrası eşinin gelmemesi hali)
 • Postpartum kanammallar (doğum sonrası kanamalar)
 • Dismenore (adet ağrıları)
 • Disparünia (ağrılı ilişki)

Uterin anomalilerde tanı günümüzde HSG (histerosalpingografi), tanısal Laparoskopi, histeroskopi, ultrasonografi ve MR ile koyulabilir.

Uterin anomalilerin yeri ve derecesine göre değişik derecede gebelik problemleri meydana gelir. Bunlar arasında habituel düşükler, erken membran rüptürü, erken doğum, intra uterin ölümler ve gelişme geriliği, duruş anomalisi yaygın klinik bulgular olmakla birlikte, en sık septalara rastlanmaktadır.

Günümüzde sadece uterin septaların ve fonksiyone rudimenter kornuların cerrahisi yapılması uygundur. Septalı rahimlerde canlı doğum oranları nerede ise yarı yarıya azalır. Uterin septarın tedavisindeki tek seçenek vajinel yaklaşımla histeroskopik rezeksiyondur. Şimdilerde hastaya daha az ameliyat yükü getiren robotik cerrahi yöntemleri gündeme gelmektedir. Ayrıca ülkemizde de ilki gerçekleştirilen rahim nakli, gelecekte rahimsiz dünyaya gelen bayanların çocuk isteklerine umut kaynağı olabilir.