Sezaryen ile Doğum

Abdominal yoldan (karın duvarından) özel girişim ile rahime yapılan bir kesi  sonrası doğumun gerçekleştirilmesidir. Uygulama sıklığına göre primer (ilk) ve mükerrer (önceden sezaryen doğumu olan) olarak iki gruba ayrılır. Sezaryen ile doğum tarihi önceden planlanmış veya acil olabilir. Sezaryen ile doğum oranları ülkelere, doktorun veya hastanın tercihine, sağlık politakalarına ve tıbbi endikasyonlara göre (anne yaşı, çoğul gebelikler) değişkenlik gösterir.

Son 45 yıl içinde sezaryen ile doğum %5'lerden % 25-30'lara yükselmiştir.

Sezaryen ile doğumun sebepleri çok yönlüdür.Bunlar anneye ait nedenler, bebeğe ait nedenler, psiko-sosyal nedenler, tıbbi nedenler, çoğul gebelikler ve acil durumlar (kanamalar, ilerlemeyen doğum eylemi, doğumda bebeğin kalp atımlarında düşmeler) olarak sayılabilir.