Sezaryen İle Doğumda Görülen Komplikasyonlar

Enfeksiyonlar

Enfeksiyonlar en sık gözlenendir. Planlı sezaryende gözlenme oranı %5-10 iken planlanmamış acil sezaryen durumlarında %15-20'lere varabilir. %3-5'inde ise yara enfeksiyonu ve idrar yolu enfeksiyonu gelişebilir.

 

Kanamalar

Bir sezaryen doğumda ortalama kan kaybı 1000 cc'dir. Sezaryen ile doğum yapanların %5'inden azına kan transfüzyonu gerekebilir. Plasentanın (bebeğin eşi) duruş bozuklukları, plasentanın zamansız ayrılması durumu, gebelik zehirlenmesi (preeklampsi) ve çoğul gebelikler kanamayı arttıran sebepler olabilir.

 

İdrar Yollarında Yaralanmalar

Mesane yaralanma %0.1- 0.6 arasında gözlenir. İdrar yollarındaki zedelenme olasılığı çok nadirdir (%0.09), genelde mükerrer sezaryen sonrası oluşan yapışıklıklar nedenlidir.

 

Anestezi Komplikasyonları

Anestezi komplikasyonları da ciddiyetle dikkate alınmalıdır. Aşırı obez hastalar, astım vakaları, yüksek tansiyonlu gebeler, kısa boyun ve ödemi olan vakalar, diş ve çene hareketleri bozukluğu olanlar sezaryen öncesi mutlak anestezi doktoru tarafından değerlendirilmelidir.

 

Anne Ölümü Riski

Anne ölümü riski çok nadirdir (1/1000 vakada). En sık görülen nedenleri, kanama, emboli atma (pıhtılaşma bozukluğu), enfeksiyon ve anestezi komplikasyonlarıdır.