Sperm Elde Etme Yöntemleri

Erkek kısırlığında, normal yollarla sperm bulunamayan durumlarda, tüp bebek tedavisi öncesi, sperm yollarındaki tıkanıklıklara bağlı olan obstrüktif azospermi olgularının tamamında ve diğer azospermi olgularının %65'inde cerrahi yollarla sperm elde edilebilmektedir.

Cerrahi Yolla Sperm Elde Etme Endikasyonları:

  • Sperm transport yollarının tıkanıklığı hali (obstrüktif azospermi)
  • Testislere bağlı azospermi olgularında (nonobstrüktif olgular)

Testiküler azospermide cerrahi yolla sperm elde edilmesinden önce genetik tarama yapılmalıdır.

PESA (Perkutan Epididimal Sperm Aspirasyonu): Testislerin üzerindeki epididimlere ince bir iğne ile girerek içerisindeki spermleri alma yöntemidir. Ciltten batırılan bir iğne ile lokal anestezi ile uygulanır. Sadece obstrüktif azospermi de uygulanabilir. Bu yöntemle sperm elde edilemezse testisten sperm elde etme yöntemlerine geçilir.

PTSA (Perkutan Testiküler Sperm Aspirasyonu):Testislerin içinde bulunduğu kese açılmadan ciltten batırılan bir iğne ile testislere girerek testis dokusundan örnek alınmasıdır. Bu yöntemle sperm elde edilemezse TESE'ye baş vurulur.

TESE (Testiküler Sperm Ekstraksiyonu): Testislerin içerisinde bulunduğu kese ve herbir testisi çevreleyen tunika albuginea isimli kılıf küçük bir kesi ile açılır. Testis dokusundan küçük parçalar alınır. Kesilen bölümler dikilerek işleme son verilir.

Mikro TESE (Mikroskop altında Testiküler Sperm Ekstraksiyonu): Testislerin içerisinde bulunduğu kese ve herbir testisi çevreleyen tunika albuginea isimli kılıf küçük bir kesi ile açılır. Testis dokusu mikroskop ile incelenerek geniş görülen kısımlardan(spermlerin yoğun olduğu) parçalar alınır. Kesilen bölümler dikilerek işleme son verilir. Bu yöntemin testis dokusuna daha az zarar verdiğini savunan çalışmalar vardır.

Obstrüktif azospermi olgularında spermlerin dondurma çözme işlemi sonrası canlılık oranları ve bu spermlerin kullanımıyla oluşan gebelik oranları, nonobstrüktif azospermik olgulara göre  oldukça iyidir. Nonobstrüktif olgulardan elde edilen spermler yapılan dondurma ve yeniden çözülme işlemlerine karşı daha hassastır, IVF'de başarıyı arttırmak amaçlı, bu olgulardan elde edilen spermlerin daha çok taze kullanımı önerilmektedir.

Obstrüktif azospermi olguları için literatürde yedi defaya kadar uygulanan hastalar bildirilmiştir ve bu işlemlerin her defasında sperm elde edilmiştir. Nonobstrüktif azospermi olgularında ise daha önceki TESE'lerde sperm bulunmuş olması koşuluyla 6 defaya kadar TESE yapılan ve sperm elde eidlen hastalar bildirilmektedir.

Birinci TESE'de olgun sperm bulunamayan nonobstrüktif azospermi hastalarının yüzde yirmibeşinde ikinci uygulamada sperm bulunduğu bildirilmiştir.