Spermin Morfolojik (Yapısal değerlendirilmesi)

Spermlerin morfolojik değerlerini saptarken kesin kriterler kullanılmalıdır. Bir spermatozoonun normal olarak kabul edilebilmesi için spermin başı, boynu, orta kısmı ve kuyruğu normal olmalıdır. Başın şekli oval olmalıdır. Yassılaşmış, yuvarlak,  şekilsiz, armut gibi, akrozomun varlığı veya yokluğu, vakuollü görünüm, boyun ve orta kısım bozuklukları (kalın, ince , kıvrık boyun), kuyruk bozuklukları (kısa, kıvrık, halkalı, kırık veya düzensiz genişlikte) spermin yapısal bozukluk kriterleridir ve değerlendirmede mutlak dikkate alınmalıdır. Halkalı kuyruklar, düşük sperm hareketi ile ilgili olabilir. Nadiren küçük yuvarlak baş defekti (globozoospermi) akrozom oluşumunun yetersizliğine işarettir. Başsız serbest kuyruklar (pinhead) ayrıca dikkate alınmalıdır.