Suların Erken Gelmesi (EMR)

Erken Membran Rüptürü (EMR) doğum başlangıcından evvel zarların spontan olarak rüptüre olup amniyos sıvısının boşalmasına denir. Bu durumun 37. gebelik haftasından önce olması hali EMR olarak değerlendirilir.

En önemli riskleri; erken doğum ve enfeksiyondur.

Tanı, steril şartlarda spekulum (aletle) ile muayenede amniyos sıvısının rahim ağzından gelişini görmek tanıyı koydurur. pH ölçüm testleri de tanıda yardımcıdır, fakat amniyos sıvısının karakteristik bir kokusu da mevcuttur. Ultrasonda da sıvının azaldığı tespit edilebilir.

34. haftadan sonra gelişen EMR'de yönetim, enfeksiyonu önlemek amaçlı hemen doğum eylemine geçilebilirse de, enfeksiyon tarama testlerinde anormallik yoksa (günlük takipte) ve bebeğin monitorizasyonunda (NST) fetal risk gözlenmiyorsa, akciğer matürasyonunu hızlandırmak için zaman kazanmak amaçlı beklenebilir.

34. gebelik haftasından önce gelişen EMR'lerde, yönetim gebeye ve bebeğe özgü olmalıdır. Tüm doğumların anne ve bebek için en iyi ortamlarda gerçekleşmesini sağlamak, enfeksiyon taramalarını yapmak, uygun durumlarda akciğer matürasyonunu sağlatıcı tedavi uygulamak hedef olmalıdır. Şu nedenlerde doğum hemen gerekebilir: Fetal matürite sağlandıysa, doğum spontan başladıysa veya belirgin enfeksiyon bulguları varsa, doğumu geciktirmek anne ve bebek açısından büyük risk teşkil eder, bu durumlarda doğumu geciktirmeye çalışmak tıbben sakıncalıdır.