Tekrarlayan Gebelik Kaybı

Tekrarlayan gebelik kayıpları çiftlerin %2-5'inde gözlenir.

Tekrarlayan gebelik kaybı, 3 veya daha fazla 20 haftanın altında spontan, ardışık gebelik kaybının olmasıdır. Klinik olarak tanı konabilen hamileliklerin %15-20 'si 20 haftadan önce düşük ile sonuçlanmaktadır.  Bir kez düşük yapma riski % 15-40 iken iki ardışık kayıp riski  % 2-3 ve üç ardışık kayıp riski % 1'den azdır.

Gebelik kaybı, gelişimsel yetersizlik, rahime tutunamama (implantasyon problemi), düşük veya ölü doğum olarak karşımıza çıkabilir. Kayıplar inkomplet düşük (bozulmuş gebelik), spontan düşük veya missed abort (devam etmeyen gebelik) olarak sınıflandırılır.

İleri anne yaşı, düşük riski değerlendirilirken önemli bir risk faktörüdür. Önceki sağlıklı gebelik prognozu iyileştirir. Tekrarlayan gebelik kayıplarına sebep olabilecek birden fazla faktörle aynı zamanda karşılaşılabilir.

Nedenleri:

Genetik yapı bozuklukları: %50'sinde neden kromozom anomalileridir, genellikle dengeli translokasyonlar söz konusudur (%2-4).

Anatomik yapı bozuklukları: Doğumsal rahim anomalileri %2-6 olguda saptanır(çift rahim varyasyonları, rahim içinde perde oluşu). Yapışıklık (Aschermann Sendromu), myomlar, polip gibi edinsel (sık kürtajlar ve müdahaleler sonrası) patolojiler olguların %15-20'sinde saptanır.

Servikal Yetmezlik (Rahim ağzı yetmezliği)

Genellikle ikinci trimester gebeliklerinde (12-26 haftalarda), ağrısız, vajinel kanamanın da eşlik ettiği düşüklerdir. Neden olarak rahim ağzına uygulanan operatif girişimler, doğumsal anomaliler, doğum esnasında yaşanan travmalar ve çoğul gebelikler sayılabilir.

Bazı hastalarda sık idrara çıkma, alt batında basınç hissi, ıkınma hissi, lekelenme veya sulu   akıntı görülebilir. Tanı amaçlı yapılabilecek tetkiklerin gebeliğin olmadığı hallerde yapılması, ardından gelecek gebelikleri terme taşımada yardımcıdır. Günümüzde en yaygın kullanılan ve etkili olan tedavi seçeneği cerrahi serklajdır.

Hormonel Bozukluklar

Çiftlerin %10'undan azında luteal faz eksikliği(progesteron eksikliği) bulunabilir. Sıklıkla polikistik over hastalarında yüksek LH düzeylerine ve yüksek insülin direncine bağlı olarak karşımıza çıkar.Bunlara şeker hastaları da sayılabilr.Ancak Hipofizden salgılanan prolaktin hormonu yüksekliği ve tiroid bezi hastalıkları da neden olabilir.

İmmun Sistemi (Bağışıklık Sistemi) Hastalıkları

Antikardiolipin antikorları ve lupus antikoagulanları olguların %15-20'sinde bulunur. Alloimmün faktörler henüz netlik kazanmamıştır.

Trombofilik Faktörler

Faktör V Leiden Mutasyonu, Faktör-II-protrombin mutasyonu, protein C ve S eksikliği, homosistein düzeyindeki artış  (MTFHR eksikliği) ve antitrombin III eksikliği kanda pıhtılaşma eğilimi ve düşük olasılığında tekrarlayan gebelik kaybına neden olabilirler.

Mikrobiyolojik  Nedenler

Mikoplazma ve ureoplazma enfeksiyonları gebelik kaybı ile ilişkili olabilir. Klamidya, Grup-B streptokok, toxoplazma da gebelik kayıpları ile ilişkili olabilir.

Psikolojik nedenler

Alkol ve sigara tüketimi: Haftada>5 bardak alkol tüketimi ve günde >10 sigara tüketimi gebelik kaybı riskini, yaşa göre değerlendirilmiş riske kıyasla 1,5-2 kat arttırır.

Tekrarlayan gebelik kaybı olan çiftlerin değerlendirmesinde kişinin gebelik öyküsü, fizik muayenesi ve laboratuar değerlendirmesi çok önemlidir. Değerlendirme sonucunda hiçbir şey bulunamayan çiftler %60-70 sağlıklı bebek elde ederler.

Tekrarlayan gebelik kaybı olan çiftlerin büyük kısmının derin bir üzüntü, kızgınlık ve depresyon içinde oldukları unutulmamalıdır.

Tedavide izlenecek yol öncelikle çiftleri tekrar gebeliğe ikna etmek olmalıdır. İleri yaş gebelerde zaman kaybı göz önünde bulundurularak, preimplantasyon genetik tanı(PGD) seçeneği ile tüp bebek uygulaması çözüm üretebilir.