Yumurtalık (Over) ile İlgili Problemler

Yumurtlamaya Bağlı İnfertilite (Ovulatuvar Faktör)

 İnfertil kadınların en sık rastanan kısırlık  nedeni düzensiz yumurtlama  ya da hiç yumurtlamamadır. %25'inde rastlanan bir bulgudur. Genel olarak adet düzensizliği ile kendini göstermektedir. Yumurtalıkların düzenli çalışabilmesi ve yumurtlama fonksiyonunun gerçekleşebilmesi, aynı zamanda döllenmiş embriyonun rahim içine tutunabilmesi için, beyin ve yumurtalıklar arsındaki fonksiyonel ve anatomik iletişim kusursuz olmalıdır. Adetin hiç olmaması veya seyrek olması yumurtlama bozukluklarına işaret olsa da , adetlerin tamamen düzenli olduğu durumlarda da yumurtlama bozukluklarına rastlanabilir. Anovulasyon denilen yumurtlamama durumunda gebelik te mümkün olmaz.

 Yumurtlamayı tespit amaçlı yapılan testler: Bazal vücut ısısı (çok güvenilir değil); Adetin 21. günü yapılan kanda progesteron ölçümü yumurtlamayı ölçen en güvenilir testtir. Progesteronun >3pg/ml. olması ovulasyonun göstergesidir.

Ultrason ile yumurtlama takibi de yapılabilir ki kısırlık tedavisinde en yaygın   kullanılan metod USG takibidir.

Yumurtlamanın takibi için, yumurtlamayı uyaran ve salgılandıktan sonra idrarla atılan 'luteinize edici hormonu' (LH) ölçen özel idrar çubukları  da günümüzde pratikte sık kullanılmaktadır.

Beklenen adetten 1-3 gün önce rahim iç yüzünden alınan (endometrial) biyopsiler yumurtlamanın olup olmadığı ve  progesteron hormon salgısının yeterliliği konusunda yardımcıdır. Günümüzde invazif bir yöntem olması nedenli artık kullanılmamaktadır. Yumurtlama ilaçları ile kadınların yaklaşık % 80'ninde yumurtlama sağlanabilir.