Yumurtlamanın (Ovulasyonun) tespiti

Ovulasyonun kesin ve direkt bulgusu gebelik oluşmasıdır. Araştırılan ovulasyon sadece o anki adet dönemine aittir. Yani test yapılan siklusda yumurtlama  olmaması o kişinin diğer adet  dönemlerinde de yumurtlama olamayacağını göstermez. Yumurtlama farklı sikluslarda farklı yöntemlerle araştırılmalıdır.

Ovulasyon tespitinde sıklıkla kullanılan yöntemler :

Adetleri düzenli olan bir kişide %90 oranında yumurtlama oluyordur.

  • Bazal vücut ısısı ölçümü
  • Midluteal serum progesteron ölçümü
  • Endometrial örnekleme
  • Ultrasonografi ile izleme
  • Serum LH değeri
  • Vaginal sitoloji

Ovülasyondan sonrası oluşan ve korpus luteum olarak bilinen yapıdan salgılanan progesteron beyinde ısı merkezlerini uyararak vücut sıcaklığının artmasına neden olur.Vücut ısısı siklusun başına orana yaklaşık 0.1-0.3 oC artış olur. Kadınların %3-20'sinde yumurtlama olmasına rağmen vücut ısısı artmayabilir. Genellikle sıcaklık yükselmesinden bir gün önceki en düşük sıcaklığın olduğu gün yumurtlama gününü gösterir.

Vücut ısısı artışı yumurtlamadan 36 saat öncesi ve yumurtlamadan 48 saat sonrasına kadar bu aralıklarda olabilir.Isı yükselişi  adetin  ikinci döneminde yani  luteal fazda devam eder.

Vücut ısısı takibi ile yumurtlama olup olmadığına karar verilemez, aynı zamanda enfeksiyon halinde ve fiziki aktiviteye bağlı olarak değişkenlikler gözlenebileceğinden, kesin ovulasyon kriteri olamaz.